Hãy gặp các em

Hầu như quốc gia nào trên thế giới cũng có trẻ em bị đói, nhưng VitaMeal của chương trình Nuôi Dưỡng Trẻ Em chỉ được phân phát đến NHỮNG NƠI TRẺ EM CẦN NHẤT. Để biết thêm chi tiết về cách phân phát VitaMeal.

““Chương trình Nuôi Dưỡng Trẻ Em đã giúp tôi được thật sự nhận ra nhiều điều. Ở đây và chứng kiến điều chúng ta đã làm được thật sự thay đổi quan điểm của tôi về những điều không thể. Tôi biết chúng ta đang làm rất tốt, nhưng chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa”.

Carl Westberg, Tổng đại sứ của chương trình Nuôi Dưỡng Trẻ Em, Team Elite của Nu Skin, Châu Âu

-Nguồn: Nuskin-