Quy trình 6S kiểm soát chất lượng sản phẩm của hãng dược Pharmanex

Thông tin sản phẩm

HENRYGUNU xin giới thiệu “#quy_trình_6S_Pharmanex” của Nu Skin.

Pharmanex sử dụng công nghệ độc quyền trong quá trình sản xuất của mình để duy trì kiểm soát chất lượng chặt chẽ thông qua tất cả các giai đoạn phát triển sản phẩm. Điều quan trọng để đạt chất lượng theo tiêu chuẩn phải tuân theo Quy trình chất lượng Pharmanex® 6S®, quy trình này theo tiêu chuẩn của các công ty dược phẩm để phát triển sản phẩm.
____

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.